De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


maandag 31 juli 2006

Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit

Pedofielen zijn zèlf nog kinderen. De Pedopartij maakt het persoonlijke politiek en verheft een psychische afwijking tot programmapunt. In plaats van in therapie te gaan richt Marthijn Uittenbogaard een politieke partij op.
De invloed die volwassenen hebben op kinderen kan zeer verderfelijk zijn. Van een kind kan je een kindsoldaat maken. Kinderen kunnen daardoor psychisch volledig in de knoop raken en worden als "onbehandelbaren" levenslang opgesloten in psychiatrische klinieken door ingrijpende en ongezonde bemoeienissen van volwassenen.
Pedofielen zijn blijven steken in hun psychische ontwikkeling. Ze zijn zelf kind gebleven en weigeren volwassen te worden.
Als kinderen onderling "doktertje spelen" is dat goed voor hun (seksuele) ontwikkeling. Kinderen experimenteren met zichzelf en met elkaar om zichzelf lichamelijk te ontdekken. Dat is normaal. Jongetjes spelen met jongetjes, meisjes met meisjes, meisjes met jongetjes. Een volwassene moet daar ver van uit de buurt blijven, zich er niet mee bemoeien als kinderen experimenteren. Meestal zorgen kinderen er gelukkig zelf wel voor dat volwassenen hen niet bezig zien.
Als volwassene seksueel met kinderen spelen, is niet te tolereren. Die werelden liggen mijlenver uit elkaar. "Ja, maar het kind wilde het zelf," verweert de pedo zich, zijn eigen wensen projecterend. Een bewijs dat een pedo zich niet realiseert dat de kinderpsyche een volledig andere is dan die van de volwassene.
Pedo's moeten eerst zelf volwassen worden.

woensdag 19 juli 2006

Gat in het GGZ arbeidsmarktbeleid gevuld

Op deze site vind je informatie over de ontwikkelingen in het arbeidsmarktbeleid van de GGZ. De site is een product van de werkgeversvereniging en de werknemersverenigingen in de GGZ en is bedoeld voor alle werkenden in de GGZ. Er is veel informatie vinden, voor elk wat wils. Zo zijn er bijv. de Werkgevershandleiding Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden GGZ te vinden als ook de populaire versie van de CAO GGZ. Ga naar: Werken in de GGZ.

zaterdag 15 juli 2006

Zorg met hoofd, hart en ziel

In de twintigste eeuw heeft de gezondheidszorg grote vooruitgang geboekt, m.n. is de focus gericht op het oplossen van medische problemen. Het doormaken van een ziekte heeft zich afgezonderd van het persoonlijke leven en krijgt binnen de gezondheidszorg steeds minder de aandacht. Stichting MAIA zet zich in voor holistische zorgomgevingen voor mensen tijdens hun ziekteproces en heeft hiervoor ook een zorgverklaring ontwikkeld.


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie