De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


maandag 27 maart 2006

Forum van de Verpleegpost tijdelijk gesloten

De forums van de Verpleegpost en de B-verpleegpost zijn wegens groot onderhoud gesloten. We hopen binnenkort weer online te zijn. Sorry voor het ongemak!

zondag 26 maart 2006

Agressie effectief te lijf (2)

Ergens in mei krijgen we deel 2 van de agressietraining. Ondertussen hebben we de dynamiek van de rookkamer aangekaart in het multidisciplinaire team. Ons idee eventueel de luie stoelen uit de rookkamer weg te halen, staanplaatsen te maken en zodoende de stimulans eruit te halen om eindeloos met peuk en koffie daar rond te hangen, werd niet gewaardeerd.

Alle vaktherapeuten, die niet 24 uur per dag met cliënten werken leken zich nauwelijks in te kunnen leven in de soms destructieve groepsdynamica die op die kleine 20 m2 plaats kan vinden. (Sommige hulpverleners die niet roken komen daar consequent nooit.)
Er moet toch gerookt kunnen worden, was de algemene reactie van de vaktherapeuten. Onze vroegere directeur was er een fel voorstander van dat cliënten kunnen roken, dat schijnt vooral goed te zijn voor mensen met psychische problemen.

Voor ons sociotherapeuten wordt geen rookruimte vrij gemaakt. Wij moeten naar buiten of...bij de cliënten gaan zitten... Als je in de rookruimte als niet-cliënt zonder sigaret binnenkomt kijken ze je aan of je gek bent... :-)
De lucht is er om te snijden: ondanks de afzuiginstallatie staat het er blauw.

De discussie en het roken gaan door, sommigen van ons willen een ontmoedigingsbeleid, maar anderen hebben de niet uitgesproken gedachte, die ik uit de lucht pluk, dat tevreden rokers geen onruststokers zijn en dan houd je de agressie ook een beetje binnen de perken. Tja.

Het blijft een lastig probleem, dat niet zomaar is op te lossen. De alcohol houden we buiten de kliniek: streng verboden voor cliënten, maar wel weer toegestaan voor het personeel als er weer eens een receptie is te vieren. Maar daar mag dan weer niet gerookt worden.
Help, er moet maar een abri komen, voor cliënt en hulpverlener.

vrijdag 24 maart 2006

SPECT scan

De psychiatrie, waarbij diagnoses worden gemaakt op basis van symptomen en gedrag en de neurologie, voor duidelijke organische ziektes zoals epilepsie die gediagnosticeerd worden met EEC, komen veel dichter bij elkaar. Reden: de opkomst van de SPECT scan.
Het is nu mogelijk om de functie van de hersenen te zien. Hersengedeelten die te veel of te weinig actief zijn, worden op de scan afgebeeld als gat. Door gezonde hersenen kun je dus niet heen kijken, zieken hersenen zien er uit als gatenkaas. Kijk maar in de atlas op de site van Amen Clinic.
Rijke Amerikaanse cliënten beginnen steeds vaker na hun eerste verschijnselen meteen met een SPECT scan. Op basis van de scan kan al een voorlopige diagnose gesteld worden. De scan van een patiënt wordt afgezet tegen duizenden scans die al eerder gemaakt zijn, waardoor het beeld van de scan en symptomen steeds beter gekoppeld kunnen worden.
Wij hebben tot nu toe twee SPECT scanners in Nederland, bij het AMC en Radboud ZH.

donderdag 16 maart 2006

Week van de Psychiatrie 2006

Het thema van de Week van de Psychiatrie (27 maart tot 2 april 2006) is dit jaar Doorbreek het Isolement!. Het gaat in deze week om het doorbreken allerlei vormen isolement van mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook gaat het in deze week over het doorbreken van het 'isolement' van cliëntenorganisaties in de GGz. Deze organisaties kunnen meer en vaker gaan samenwerken met bijvoorbeeld organisaties in de verslavingszorg, maatschappelijke opvang of wao-beraden.

Je persoonlijke pagina bij Google

Het is nu mogelijk om je eigen, persoonlijke opstart-pagina te maken bij Google. Je kunt je favorieten en de RSS-feeds van je favoriete nieuwssites toevoegen. Daardoor functioneert je opstartpagina tevens als z.g. newsreader. Het werkt allemaal heel gebruikersvriendelijk. Als je de persoonlijke pagina hebt, klik je op 'Content toevoegen'. De linkerkolom komt tevoorschijn en je geeft b.v. ons RSS-feed URL op (http://www.verpleegpost.nl/weblog/weblog.xml) en klaar!

maandag 13 maart 2006

Voorschrijven door arts en verpleegkundige?

Op 26 april organiseert de KNMG in samenwerking met de Algemene Vereniging Verpleging en Verzorging (AVVV) en de VVAA het symposium Voorschrijven door arts en verpleegkundige: in dubio of in duo? over taakherschikking. Tijdens het symposium wordt met name ingegaan op het voorstel van VWS-minister Hoogervorst om de Wet BIG aan te passen, zodat ook verpleegkundig specialisten en physician assistants medicatie mogen voorschrijven. Zie verder bij KNMG.

Roadshow Professional aan zet!

Wat is er nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren in verpleeghuizen? De Roadshow Professional aan zet laat beroepsbeoefenaren in de zorg daarover aan het woord tijdens vier bijeenkomsten op diverse lokaties in het land. Deze zijn georganiseerd door beroepsorganisaties AVVV, NVVA, en Sting en adviesbureau E-n-T, in nauwe samenwerking met vier zorginstellingen. Lees verder >>>

zaterdag 4 maart 2006

Agressie effectief te lijf (1)

Handige handgrepen geleerd om jezelf te bevrijden van mensen die je willen wurgen of anderszins agressief vastpakken. Hoe eenvoudig en effectief deze handgrepen zijn, bleek tijdens de training. Zonder de ander pijn te doen en daardoor de agressie niet te versterken, leerde ik me los te maken en me te verwijderen van de agressor.
Het voert te ver om deze handgrepen hier uit te leggen, maar ik ben nog steeds verbaasd over de eenvoud waarmee je jezelf leert losmaken uit wurgende grepen. In de meeste sportscholen leren je dit trouwens ook.

De theorie rond omgaan met agressie liet iets zien van onze zienswijze op psychiatrische cliënten. Toen we brainstormden over agressie viel het de trainer op dat vrijwel iedereen intrapsychische oorzaken noemde. Zelf benoemde ik de agressie die ontstaat uit de dynamiek van groepen. Dat wordt nog al eens vergeten, terwijl het logisch is dat juist binnen groepen - gesloten afdelingen in de psychiatrie! - een humusrijke voedingsbodem ligt voor agressie.

Wat te denken van de rookkamers op afdelingen waar vooral psychiatrische cliënten gebruik van maken? Bij ons is dat een kleine ruimte, waar ondanks een afzuigsysteem de rook te snijden is. Zet je de installatie op hoog, dan lijkt het alsof je op de bulderbaan staat.
Ik kom niet of nauwelijks in die rookruimte. Als patiënten me nodig hebben weten ze me te vinden. Er zijn meer collega's die daar ook niet komen, vanwege het gevaar dat op de sigarettenpakjes staat afgedrukt: roken is dodelijk.

Het gevolg is dat in die kleine ruimte waar mensen dicht op elkaar zitten korte lontjes snel ontbranden. Laatst sprong een van onze vrouwelijke cliënten letterlijk tussen twee mannen, die elkaar wilden aanvliegen. Dat hielp, maar waar waren wij?

Op de training hebben we dit voor ons schaamtevolle voorval vermeldt; het werd direct herkend. De oplossing: geen stoelen en geen koffie of thee in de rookkamer. Gebruik hem alleen om de verslaving tegemoet te komen en dan weer terug in de leefgroep.
We moeten het nog bespreken hoe dit aan te pakken. De cliënten - velen roken - zullen er niet blij mee zijn en sommige rokende collega's ook niet.
Voor het personeel is geen ruimte gereserveerd om te roken, vreemd maar waar. Die moeten naar buiten of bij de cliënten gaan zitten.

We hebben getraind in omgaan met agressie aan de hand van casuïstiek. Het valt mij op dat dit inderdaad te leren valt. Soms werken we zelf die agressie in de hand door de signalen, die er aan voorafgaan, niet te herkennen of door er domweg angstig of niet-professioneel mee om te gaan. Gebrek aan empathie, waar ik al eerder over schreef, is volgens mij voor 99% procent de oorzaak van die agressie.


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie