De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


dinsdag 28 februari 2006

Nazorg bij separatie

Onderzoek heeft aangetoond dat separeren in psychiatrische ziekenhuizen in Nederland nog veelvuldig voorkomt. Uit onderzoek en gesprekken met clienten blijkt meerendeel emotionele last te hebben van separatie. Items die veelal terugkomen zijn: het niet gerespecteerd voelen, vertrouwen in de hulpverlener is weg of men voelt zich vernederd. Ervaringen van clienten zijn ook dat verpleegkundigen achteraf niet of onvoldoende in gesprek gaan met clienten waarbij sprake was van separatie. Terwijl juist evaluatie op dit gebied wenselijk is om herhaling in te toekomst te voorkomen. Tevens biedt evaluatie ook handvatten om kritisch te kijken naar de noodzakelijkheid van separatie. Kijk voor meer informatie op Verpleegplannen.nl onder protocollen/psychiatyrie.

Onzichtbare zwaarte van zorg

In de ongeveer zestig verhalen in deze bundel staan de onzichtbare aspecten van zorgzwaarte centraal. Uit de verhalen wordt duidelijk hoe zwaar de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van de zorgvrager weegt en welke emotionele en psychische belasting dit voor verpleegkundigen en verzorgenden betekent. Het boek is ook bruikbaar in lessituaties, discussie en intervisie. Nu?91 organiseert bijeenkomsten rondom dit boek. Lees dit voor verdieping.

maandag 27 februari 2006

Kennis Beter Delen

Het nationale implementatiecongres Kennis Beter Delen (op 23 en 24 maart in Veldhoven) is een tweedaags congres waar mensen van elkaar leren hoe ze met zorgvernieuwing om kunnen gaan. Het congres vindt eens in de twee jaar plaats. De sfeer is informeel en er heerst een praktische bedrijvigheid. De deelnemers nemen kennis en ervaringen mee naar huis die ze direct in hun werk kunnen gebruiken.

donderdag 23 februari 2006

Theodora verpleegt

Theodora is hip, Theodora is lief, Theodora is professioneel, Theodora is leuk, Theodora moet ieders collega worden want met Theodora is het altijd dolle pret op de afdeling. Lees de bijzondere gevallen van de zoveelste (sic) gevallen vrouw die het gezever van hitsige artsen kundig terzijde legt, maar die aan de andere kant weer veel interesse toont in wat zich onder de lakens van haar patienten afspeelt. Het is tegelijkertijd zo'n beetje de reden waarom het zustertje met haar weblog stopt: te prive en een stalkende ex-man. Kom gerust in het warmen nestje van de verpleegpost Theodora.

woensdag 15 februari 2006

Waar zijn de mannen in de psychiatrie?

Klopt het bij jullie in de instellingen ook, dat de mannelijke hulpverlener een naald in de hooiberg aan het worden is? Ze worden schaars in de gezondheidszorg, zo lijkt het. Bij de verschillende SPH-opleidingen zijn mannen ook nauwelijks te vinden. In de sociale wetenschappen, de psychologie, zijn vrouwen in de meerderheid.

In 1972 liep ik stage in het AZL in Leiden (LUMC nu). Daar werd ik op handen gedragen, want een van de eerste mannen op de KNO-afdeling. Dat was een geslaagde ervaring, veel geleerd indertijd en mijn diploma met glans gehaald. In het LUMC waren toen nog enkele mannelijke verpleegkundigen te vinden en die bleken meestal in het bezit van het diploma B-verpleegkunde. En zo kwam ik in de opleiding tot psychiatrische verpleegkundige terecht. Uiteindelijk behaalde ik ook het diploma HBO-IW (nu SPH) en kwam in de psychiatrische gezondheidszorg terecht waar meer mannen te vinden waren. Ik kon me specialiseren tot sociotherapeut met behulp van twee cursussen. In die cursus was nog een evenwicht in de verhouding man / vrouw.

Maar nu anno 2006 zijn de mannen weer spoorloos. Zijn ze allemaal de technische kant uitgegaan? Informatica bijvoorbeeld? (Mijn zoon doet dat en verdient nu al drie keer meer dan ik). Als we nu een advertentie plaatsen komen er vooral vrouwen op af en daar is helemaal niets mee, en de enkele man die reageert valt nog af ook.

Ik vind dat best lastig, want ik mis de mannen. In mijn instituut vangen we steeds meer jonge veteranen op, die getraumatiseerd terugkomen van hun vredesmissies. Mannen als sociotherapeuten worden dan node gemist, ondanks dat ik zie dat mijn vrouwelijke collega's prima werk doen.
Misschien doen ze dat ook beter dan wij, mannen?

donderdag 9 februari 2006

Publieksdag 18 mei

Op donderdag 18 mei houdt het Fonds Psychische Gezondheid haar Publieksdag in Nieuwegein, voor iedereen die affiniteit heeft met de psychiatrie. Het programma bevat lezingen, workshops, muziek, een film- en literatuurprogramma en een informatiemarkt. Tijdens de Publieksdag vind de uitreiking plaats van de Ereprijs aan iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor mensen met psychische problemen.

zaterdag 4 februari 2006

Vreemde Gasten

Een voormalige viswinkel wordt omgebouwd tot 'ruilhalte': de cliënten maken een ontmoetings-plek voor hen zelf en de buurt. Je kunt er spulletjes ruilen, kunst kijken, koffie drinken en je haar laten knippen. In de film Vreemde Gasten van Remy Vlek worden twee cliënten van Mentrum en de kwartiermaakster gevolgd.
Premiere: 1 maart in De Balie. Uitzending op AT5 volgt in maart.

vrijdag 3 februari 2006

Kopzorg

Persbericht: De Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten bestaat 10 jaar. Daarom krijgt Hoogervorst bloembollen aangeboden van een persoon met hersenletsel en iemand met een psychische ziekte. Lees verder over de collecte bij het Fonds Psychische Gezondheid.

donderdag 2 februari 2006

OPROEP!!!! Steun Ypsilon in hun strijd voor subsidiebehoud!

Het nieuwe subsidiebeleid van minister Hoogervorst raakt Ypsilon in het hart: als de plannen doorgaan kan de vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose in het vervolg niet meer rekenen op structurele financiële ondersteuning, waardoor de continuïteit in gevaar komt. Daarmee ontneemt de minister de laatste bondgenoot die mensen met schizofrenie vaak nog hebben: hun familie.
Op woensdag 8 februari vanaf 14 uur voelt de Tweede Kamer de minister over de regeling aan de tand. Ypsilon wil alles uit de kast halen om de politiek nog op andere gedachten te brengen met onder meer een oproep om brieven te sturen naar de politiek en massale aanwezigheid op de publieke tribune op de achtste februari. Plus een poging om in 1 week 15.000 protesthandtekeningen te verzamelen.
KOM NAAR DE SITE EN TEKEN DE PETITIE: Ypsilon


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie