De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


zondag 28 augustus 2005

Ziekenhuizen worstelen met HBO verpleegkundigen

Uit recent onderzoek blijkt dat ziekenhuizen nog steeds geen goed beeld hebben van wat een hbo-verpleegkundige is of zou moeten zijn. Tevens bestaat er een groot verschil tussen de gevraagde competenties en opleidingscompetenties en zijn er weinig functies voor HBO verpleegkundigen. Andere relevante site zijn: Landelijk platvorm voor HBO Verpleegkunde

zaterdag 27 augustus 2005

Misbruik door hulpverleners

Helaas komt het nog regelmatig voor, machtsmisbruik in een professionele relatie. Deze website is voornamelijk bestemd voor cliënten en patiënten die een sociale en/of seksuele relatie zijn aangegaan met een hulpverlener (arts, therapeut, sociaal werker, verpleegkundige, fysiotherapeut, haptonoom enz.) oftewel voor slachtoffers van een of andere vorm van machtsmisbruik (psychisch, emotioneel en/of fysiek) door een hulpverlener.

donderdag 25 augustus 2005

Transpersoonlijke psychiatrie

Transpersoonlijke psychiatrie is gegroeid vanuit de transpersoonlijke psychologie, die midden jaren '60 ontstond als een zijtak van de humanistische psychologie met de bedoeling om op een wetenschappelijke manier onderwerpen te benaderen die traditioneel behoren tot het domein van de religie en spiritualiteit. Doelstelling van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie is de studie van bewustzijn, zingeving en religie in de psychiatrie alsmede de betekenis hiervan t.b.v. diagnostiek en therapie. De vereniging tracht dit te bereiken door middel van het bevorderen van kennis, deskundigheidbevordeing en ervaring op dit gebied, alsmede d.m.v. het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Verpleging vrouwenberoep?

Mannelijke verpleegkundigen krijgen meer respect en worden hoger ingeschat dan hun vrouwelijke vakgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de Brunel University in Groot-Brittannië.

Oorzaak van de hogere waardering is dat zorgzaamheid een eigenschap is die bij mannen bijzonder is, terwijl het bij vrouwen niet ongewoon is. Volgens onderzoekster R. Simpson krijgen mannen bovendien vaak de meest uitdagende gevallen voor hun kiezen.

Niet zelden werken mannelijke verpleegkundigen boven hun niveau, omdat ze te hoog worden ingeschat. Overigens neigen mannen zelf meer naar de mannelijke kanten van hun baan. Simpson: ?Ze vermijden de vrouwelijke elementen aan de baan en gaan op zoek naar de technische hoogstandjes en psychisch zware gevallen. Die worden vaak beschouwd als typisch mannelijk.?(bron: Verpleegkunde Nieuws)

woensdag 24 augustus 2005

Agressie in de zorg

Agressie is een belangrijk maatschappelijk probleem, helaas ook in de zorg. Het congres Agressie in de zorg gaat in op de huidige stand van zaken, biedt inzicht in hoe als hulpverlener om te gaan met agressie en seksuele intimidatie en de fysieke en verbale weerstand die geboden kan worden tegen agressie.

Decubitus Wijzer

Altijd handig om erbij te hebben, de decubituswijzer

maandag 15 augustus 2005

Dichtbundel geschreven door een verzorgende

Wil Mooijen uit Alkmaar is door haar werk als verzorgende in een verzorgingshuis geinspireerd tot het schrijven van gedichten. Toen ik haar vroeg om een stukje over haar dichtbundel op verpleegpost te schrijven antwoordde ze mij terug:
''De jaren in de zorg hebben mij aan het denken gezet. Hoe ga ik met ouderen om? Wat als een oudere zijn of haar echtgenoot verliest en hoe benader je dat? Hoe geef je zelf de laatste zorg bij overlijden van iemand die jij verzorgt hebt en hoe vang je familie op? Hoe kijk je naar de directeur of hoofd van het verzorgingshuis? Hoe ga je met collega's om? Waarom handelt men anders dan jij zou willen? Maar vooral wat wordt er van mij als verzorgende verwacht en kan en mag ik vanuit mijn gevoel werken en hoe handel ik dan? Dit alles heeft nu tot gevolg dat er een gedichten bundeltje is ontstaan. Een bundeltje om te leren anders tegen dingen aan te kijken. Ik heb geprobeerd om vanuit mijn gevoel te schrijven en de mensen het gevoel te geven ook belangrijk te zijn.'' Het gedichtenbundel Mijn ik, mijn leven is te bestellen bij: Uitgeverij Eigen Boek.

Gedicht over chronische psychiatrie

Dwalend loopt hij over de gang,
Af en toe een shaggie rokend,
Zijn vingers tot kolens toe verbrand,
Turend naar de grond of in peinzen verzonken,
De dag, wat duurt hij toch lang.

Psychiaters en verpleegkundigen lopen langs hem heen,
Een vlug hallo of goedendag,
Even wachten, ik kom eraan,
Of soms:
Nee niet hier, weg hier! Dit is ons kantoor!

Uitbehandeld?
Chronisch?
Geïnstitutionaliseerd?
Gehospitaliseerd?

Maar van binnenuit,
Dansend op het ritme van het hart,
Is nog steeds zijn creatie,
In wat stroomt in hem.

Het laat de mooie momenten zien,
Een hand,
Een luisterend oor,
Stil en toch nabij,
Een moment van aandacht en liefde,
Een moment die iedereen verdiend.

Uitbehandeld?
Maar beslist niet opgegeven.
Is hij...

Hildegard Tip-Tummers

Dag van de GGZ

In één dag op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen voor de GGZ? Dat is mogelijk op 9 december in Rotterdam bij het congres De dag van de GGZ. Het programma volgt de trends:
- Marktwerking in de GGZ;
- Overheveling van de AWBZ naar de nieuwe Zorgverzekeringswet;
- DBC's in de GGZ;
- De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de GGZ;
- Ontwikkelingen in de chroniciteit (vermaatschappelijking);
- Ontwikkelingen in de jeugd psychiatrie.


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie