De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


zondag 12 juni 2005

Leren Registreren

Goedgeluimd opende casemanager en SPV-er Jan Jaap zijn ruime kantoor in het gloednieuwe gebouw van de GGz Centrum-Centrum, alwaar het assertieve gemeenschapsteam na de fusie gehuisvest was. Vol welbehagen snoof hij de geur in: de oude welvertrouwde Riaggeur en hij vulde zijn eerste registratieformulieren van die dag in. Hij registreerde zijn aankomst, het toiletbezoek (thuis had hij geen tijd meer gehad), de eerste koffie en een E-mail aan het hoofd personeelszaken met een verzoek om hoger ingeschaald te worden. Dit alles kwam onder het kopje 'zorg'. Want: een hulpverlener die niet goed voor zichzelf kan zorgen, kan ook niet....
Op naar eerste klant dan maar: 15 minuten in de buitenlucht, zo jammerlijk vervuild door het verkeer. "Casemanagement is ook niet meer wat het geweest is", mompelde hij. Maar goed: weer 15 minuten 'preventief werk' gescoord. De klant, die hij nog niet eerder ontmoet had, opende de deur en sprak op vriendelijke toon: 'Hé, U doet me aan die reclame denken'.
Naar aanleiding van deze merkwaardige openingszin keuvelden zij 33 minuten over 'Modern Talking' en andere moderne muziek. Mooi: 33 minuten begeleiding: dat gaat lekker, dacht Jan Jaap.

Maar nu een moeilijkere klus: op naar zijn halfjaarlijkse functioneringsgesprek. Op naar het kantoor van zijn baas, Drs. Jacobus Weetjes, een goed opgeleid figuur: Verplegingswetenschapper, Master of Mental Health Economics en Andragologoloog. Moeilijk geval: weet weinig van praktischer zorg. Eigenlijk weet hij overal weinig van. Maar dan wel echt overal van, dat weer wel: dus van alles ook wel weer iets.
Jan Jaap besloot om de 'aansluitende strategie' te volgen, zoals hij dat gewend was vanuit de bemoeizorg. En onlangs waren deze strategieën intensief getraind tijdens een trainingsweek in Bergen Centrum, alwaar het gehele assertieve gemeenschapsteam zich had bekwaam in de zgn. 'emancipatorische communicatie strategieën vanuit antropologisch perspectief'.
Heel nuttig. En het was so wie so een fijne week geweest, met lekkere lunches en heerlijke wandelingen over het avondlijke strand met collega Elise die vanuit dezelfde antropologische visie op zorg haar werk deed. En dat bindt, zoals Jan Jaap maar al te goed gemerkt had.

Een gesprek van 3,5 uur met Drs. Weetjes volgde waarin Jan Jaap zijn best deed het geleerde in de praktijk te brengen. Maa": aansluiten is nog niet zo makkelijk als het in Bergen had geleken. Drs. Weetjes maakte het hem heel moeilijk. Waar het volgens Drs. W. op neer kwam was dat Jan Jaap onnodig veel tijd besteedde aan zgn. niet registrabele activiteiten. Zoals: het op Internet zijn routes bepalen naar onvindbare bemoeizorg cliënten (waarom kun je dit niet gewoon registreren als begeleiding), een bloemetje sturen naar Elise (valt toch gewoon onder zorg?). En zo ging het maar door: de monotone stem van drs. W. bracht hem in trance, geen wonder dat hij pas na 3.5 uur de ogen weer kon openen en merkte dat hij alleen in een donker kantoor zat.
Jan Jaap nam een ferm besluit: vanaf dit moment zou hij werkelijk alles maar dan ook alles registreren. Hij opende de deur van het personeelstoilet, op zoek naar de vereiste registratieformulieren.

Autisme-hype

Je kon er op wachten. Nu de schizofrenen na Dr.Jekyll and Mr.Hyde en misschien ook wel Psycho totaal zijn uitgemolken is het de beurt aan Rainman en aanverwante autistiforme aandoeningen. Wel eens gezien hoeveel geld ziekenhuizen opeens beschikbaar stellen voor allerlei autisten-projecten. We spreken van een hype en helemaal na dit overbodige bericht. Who's next?

woensdag 8 juni 2005

Bubblewrap

Zonder Seresta toch van je stress afkomen? Dat kan!

zaterdag 4 juni 2005

Baby's van Leyenburgse verpleegkundigen mismaakt

Zes verpleegkundigen van het Haagse Leyenburg ziekenhuis hebben tussen 1994 en 2004 zes baby's met afwijkingen gebaard. Daarbij gaat het om afwijkingen aan de slokdarm, anus, lippen, hart en gehemelte. De verpleegkundigen waren allen werkzaam op de afdeling verloskunde. De afwijknig is waarschijnlijk het gevolg van het narcosemiddel Entonox. De verpleegkundigen hebben het gas ingeademd bij het verwijderen van narcosemaskers. De gezondheidszorg heeft het gebruik van het lachgas Entonos vorig jaar november aan banden gelegd. Volgens Inspecteur van de Gezondheidsdienst, Kingma, valt het Leyenburg ziekenhuis niets te verwijten.

Zelf kiezen

De beroepsorganisatie van de Nederlandse apothekers (KNMP) voert actie voor meer keuzevrijheid in de zorg. De actiegroep Zorg is Geen Markt sluit zich bij hen aan.

Praat mee over onderzoek

Van welke interventies vraag je je af of deze effectief zijn? Welke rituelen wil je graag doorbreken? En welk onderwerp is een bron van discussie in je team?
Het LEVV is onlangs gestart met een inventarisatie van onderwerpen voor wetenschappelijk onderzoek bij verpleegkundigen en verzorgenden. Regelmatig wordt onderzoek verricht naar thema's die relevant zijn voor verpleegkundigen. De resultaten hiervan zijn van belang om goede adviezen te kunnen geven over nieuwe onderzoeksprogramma's. Er is een vragenlijst beschikbaar waarop onderwerpen voor onderzoek kunnen worden ingevuld. Deze worden geanalyseert, en vergeleken met andere bekende gegevens. Vervolgens wordt een overzicht van onderzoeksprioriteiten in kaart gebracht. Doel hiervan is dat de uitkomsten van onderzoek daadwerkelijk iets verbeteren in de praktijk. Daarvoor is noodzakelijk eerst in beeld te brengen waaraan behoefte is!


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie