De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


zondag 31 oktober 2004

Verpleegkundige zorg aan adolescenten met schizofrenie

Een online essay van Ernestine van Raamsdonk, aio verpleegkundig specialist:
Aan het ontbijt zitten 2 verpleegkundigen met 2 cliënten aan tafel. De overige 6 cliënten liggen nog in bed. Hans die pas een week opgenomen is vraagt zich af waarom de anderen er niet zijn, hij zou ook nog wel in bed willen liggen maar het ontbijt is toch verplicht? Mirjam die al een half jaar op de afdeling is, zegt: ?Och dat ben ik al lang gewend ik ben de enige vroege vogel hier ik ontbijt al tijden alleen met de verpleegkundige.? Een week later verschijnt Hans ook niet meer aan het ontbijt. Lees verder >>

maandag 25 oktober 2004

Wijkverpleegkundige nog meer taken

Ja hoor, alsof we al niet genoeg te doen hebben. In ieder geval niet in de ogen van de PvdA want deze partij heeft het afgelopen weekend, netzoals velen van ons, niet stil gezeten. Wat is namelijk het plan? De partij pleit voor de oprichting van zogenaamde eerste lijnscentra in de wijk. Verpleegkundigen moeten daarin het werk van blijkbaar overbelaste huisartsen overnemen. Alsof er al niet genoeg oude koeien rond lopen denken wij dan. Tuurlijk willen wij een extra handje uit de mouwen steken. Op 11 november beginnen we daar mee.

donderdag 21 oktober 2004

Leidinggevende deugt vaak niet

Het vak is steeds complexer, fysiek zwaar en de leidinggevende deugt vaak niet. Toch houden verpleegkundigen en verzorgenden meer dan andere beroepsbeoefenaren van hun vak. Dat blijkt uit een onderzoek van uitzendorganisatie Randstad Gezondheidszorg. Lees verder >>>

Uit de Kunst!

Het thema van de Week van de Psychiatrie in 2005 is 'Uit de Kunst'. Het gaat in deze week om allerlei vormen van kunst die gemaakt wordt door mensen met een psychiatrische achtergrond. Muziek, gedichten, teksten, theater, beelden, grafiek, foto's, schilderijen, tekeningen, dans, expressie, kortom; allerlei uitingen op creatief gebied. De prestaties op dit gebied kunnen indrukwekkend en bijzonder genoemd worden. Het is hoog tijd dat deze kunstuitingen meer aandacht krijgen in de samenleving.

maandag 18 oktober 2004

Nieuwe forums Acute- en Forensische Psychiatrie

Vanaf oktober 2004 werken B-verpleegpost en forensischepsychiatrie.nl samen. Dit betekend dat de forums van beide sites zijn samengevoegd. Door deze krachtenbundeling hopen we meer mensen te bereiken en informatie op één plaats te kunnen concentreren. De nieuwe forums zijn hier te vinden:
Acute en Forensische.

dinsdag 12 oktober 2004

Beterzorgen.nl

De website beterzorgen.nl is ontwikkeld door de AVVV om verzorgenden en verpleegkundigen een duidelijk loket aan te bieden om de problemen die zij in de zorg ervaren bespreekbaar te maken.
Via deze website kunnen verpleegkundigen en verzorgenden allereerst een instrument downloaden, waarmee zij de kwaliteit van de door hen geleverde zorg kunnen meten. Wanneer blijkt dat deze onvoldoende is, worden zij gestimuleerd om de problemen binnen de organisatie bespreekbaar te maken.
Wanneer dit niet mogelijk is, biedt de website de mogelijkheid om problemen in de zorg te melden. Deze meldingen worden, al dan niet anoniem, doorgestuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Zorgsector gaat actie voeren op 11 november

De zorgsector gaat op 11 november actie voeren tegen het kabinetbeleid. Dit heeft de ABVAKABO FNV gisteren bekend gemaakt. Behalve de VUT en preprepensioenplannen van het kabinet keren de acties in de zorg zich ook tegen aantasting van de kwaliteit van arbeid en zorg. De werkdruk loopt weer op en ook plannen om beschermende bepalingen uit Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet te schrappen vallen bij de bond in het verkeerde keelgat. Lees nieuwsbrief Zibb.

maandag 11 oktober 2004

Geniale schizofrenen

We hadden natuurlijk al de idiots savants van Oliver Sacks maar nu blijken er ook onder schizofrenen enkele grote geesten te hebben bestaan. Althans, als we het onlangs uitgekomen boek Schizofreniedossiers van E. Brand mogen geloven. In het maar liefst 488 pagina's tellende werk worden zes talentvolle, zo niet geniale personen, die aan schizofrenie leden, beschreven. En hier zijn ze dan: de componist Robert Schumann, de dichter Friedrich Hölderlin, de uiteindelijk genezen John Thomas Perceval, de Duitse jurist Paul Schreber, danser en choreograaf Vaslav Nijinsky en tenslotte de surrealist en aan opiaten verslaafde Antonin Artaud.

HBO-V nog steeds populair

De hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige blijkt nog steeds populair onder net afgestudeerde middelbare scholieren. Volgens een database van het SKI (studie - keuze - informatie) behoort de opleiding tot de 10 populairste studies in Nederland. De PABO is verreweg het meest gewild onder scholieren. Ook scoort het HBO-V redelijk tot gunstig wanneer het gaat om kansen op de arbeidsmarkt. Wel biedt de opleiding uitzonderlijk weinig mogelijkheden om een goede baan buiten het studiegebied te vinden.

zaterdag 9 oktober 2004

Motiverende gesprekvoering

Verpleegkundigen en andere hulpverleners besteden te weinig aandacht aan de motivatie van hun klanten om af te rekenen met ongezond gedrag. Dat is merkwaardig, want veel werkwijzen leunen zwaar op zelfwerkzaamheid. De laatste jaren gooit men het in de verslavingszorg steeds meer over een andere boeg: alle psychosociale interventies zijn geënt op motiverende gespreksvoering. Deze confronterende maar beslist niet moraliserende gespreksstijl blijkt zo succesvol dat ze ook toepassing verdient in de overige gezondheidszorg.

woensdag 6 oktober 2004

Congres: Agressie en Geweld - in de psychiatrische kliniek vanuit Europees perspectief

Agressie en geweld in de psychiatrische kliniek vormen niet alleen in ons land, maar in alle Europese landen een probleem dat steeds meer de aandacht krijgt die het verdient. De werkwijzen en achterliggende gedachten over agressie en geweld en hoe daarmee om te gaan, verschillen echter sterk van land tot land. Signal Symposia organiseert op 18 november een congres over dit onderwerp. Lees verder >>>

maandag 4 oktober 2004

Mondriaan onderwijsgroep genomineerd voor kwakzalversprijs

De Mondriaan onderwijsgroep in Den Haag is genomineerd voor de prijs voor kwakzalverij, de Kackadorisprijs. Deze nominatie is te danken aan de basiscursus complementaire zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden, die de instelling aanbiedt. Lees verder >>>

vrijdag 1 oktober 2004

Bejegening in de psychiatrie

We leren er alles van op school; de attitude, de beroepshouding, empathie, bejegening. Maar wat zijn nou precies de ervaringen van clienten? De clientenbond heeft een aantal korte interviews afgenomen waarvan hier het resultaat.


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie