De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


zaterdag 29 mei 2004

Zelfmoord, zelfdoding en de Zwarte Piet

Twee van mijn beste vrienden maakten en eind aan hun leven, en ook een neef, een oom, en wel twintig patiënten die ik heb gekend. Ik voel me in verschillende rollen 'ervaringsdeskundige'. Elke dode riep vragen op, veel vragen: wilde hij echt dood toen hij er aan eind aan maakte? Stel dat hij de poging overleefd had, zou hij dan toch weer verder hebben willen leven? Was de depressie waaraan hij leed niet gewoon behandelbaar? De dip niet tijdelijk, radeloosheid van voorbijgaande aard? En als hij niet onafwendbaar dood wilde, maar nu wel dood ís, wie is er dan verantwoordelijk? De huisarts die hem een week voor het einde nog zag? Zijn partner tegen wie hij zei 'het niet meer te zien zitten'. Of, binnen de instelling: de behandelaar die naar ontslag toe wilde werken, of de verpleegkundige die hem niet tegenhield toen hij van de afdeling af wilde terwijl hij zo'n vreemde sfeer bij zich had? Of blijft de dader zelf verantwoordelijk, want ja, hij deed het tenslotte zélf? Het zwarte pieten neemt een aanvang na elke zelfmoord. Mensen gaan naar elkaar wijzen én, net zo pijnlijk, naar zichzelf.
Maar wat is nu een gezonde menselijke en professionele visie op de verdeling van verantwoordelijkheden? Ik heb daar niet direct een antwoord op maar ik deel de visie met Bakker en Hulzebos - die kort geleden het boek 'Loden last. Het taboe rond zelfmoord' publiceerden - dat we het er in elk geval over moeten hébben. Een paar gedachten heb ik, als hulpverlener en nabestaande wel, misschien heb je er wat aan:

- Veel van de achterliggende problematiek (depressie/radeloosheid/psychose/rouw) is behandelbaar of gaat vanzelf over. Het is ontzettend zonde als iemand in zo'n periode een eind aan zijn leven maakt.
- Ook al gaat zo'n periode over, dat wil nog niet zeggen dat iemand het overleeft. Je kunt niet dag en nacht naast diegene gaan zitten omdat hij er mogelijk tussenuit glipt. We aanvaarden met elkaar een zeker risico en dat loopt soms fout af. Een afgewogen 'veiligheidsregime', natuurlijk opgesteld in overleg met degene om wie het gaat, is het beste wat je kunt doen. Als familielid en als hulpverlener..
- We maken soms inschattingsfouten binnen de psychiatrie die mensenlevens kosten. Niet omheen draaien.
- We maken soms inschattingsfouten bij mensen in onze directe omgeving. Niet omheen draaien.
- Het opmaken van de rekening is altijd achteraf. Je wist niet dat het zo zou aflopen, of kon het niet geloven.
- Schuldig voelen is iets anders dan schuldig zijn. Je bent God niet.
- Sommige mensen zijn niet te redden omdat ze echt niet verder willen leven, wijs hen niet af en laat hen gaan. Het zou mooi zijn als we met deze mensen mee mochten denken en hen een rustige niet-stiekeme dood zouden gunnen.

Als iemand in je omgeving er een eind aan gemaakt heeft, dan moet je daarmee door, er is niets meer aan te doen. Mij koste de acceptatie het meest moeite bij de vriend die eigenlijk zo goed kon leven, maar er in een onbezonnen moment uitstapte (hij lichte me in over zijn plannen) en bij de patiënt die ik er zelf uitliet waarna hij zijn leven beëindigde. Daar sta je dan met je lege handen en al je schuldgevoel. Wat dan nog rest is de behoefte aan een luisterend oor van iemand met compassie.

maandag 24 mei 2004

Team belangrijk voor ontwikkeling visie

Verpleegkundigen die een duidelijke visie hebben op de aard en het belang van hun beroep, werken meestal binnen een team waarin men elkaar stimuleert en feedback geeft. Ook een veilige sfeer binnen het team is daarvoor van belang. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIVEL deed in opdracht van NU'91 en waar de verpleegkundigen van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden aan meededen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het rapport "Individuele professionalisering van verpleegkundigen in de beroepsopleiding en in de praktijk".

donderdag 13 mei 2004

Koningin opent psychiatrische kliniek DeltaBouman Spijkenisse

Hare Majesteit de Koningin verrichtte woensdag 9 juni in Spijkenisse de officiële opening van de nieuwbouw van MFC Spijkenisse, een multifunctioneel centrum voor psychiatrische behandeling van DeltaBouman. DeltaBouman is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie en verslaving) in zuidelijk Zuid-Holland. MFC Spijkenisse biedt op vijf gebieden klinische, poliklinische en deeltijdbehandeling. Lees verder...

Verpleegkundigen bang tijdens werk

Bijna 90 procent van de verpleegkundigen is tijdens het werk weleens bang of angstig. Agressie van familie en vrienden van patiënten boezemt de meeste angst in. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder inzenders van een angstenquête uit Verpleegkunde Nieuws. Lees verder...

woensdag 12 mei 2004

Verpleegkundigen bang tijdens werk

Bijna 90 procent van de verpleegkundigen is tijdens het werk weleens bang of angstig. Agressie van familie en vrienden van patiënten boezemt de meeste angst in. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder inzenders van een angstenquête uit Verpleegkunde Nieuws. Lees verder...

Beste Practice Verpleging en Verzorging

Sneller Beter is een nieuwe website van het Ministerie waar je best practices (goede voorbeelden) kunt vinden op medisch en verpleegkundig gebied. In de toekomt komt er meer informatie voor verpleegkundigen.

Beste Practice Verpleging en Verzorging

Sneller Beter is een nieuwe website van het Ministerie waar je best practices (goede voorbeelden) kunt vinden op medisch en verpleegkundig gebied. In de toekomt komt er meer informatie voor verpleegkundigen.

dinsdag 11 mei 2004

Nieuw meldpunt medicijnen

Doen de medicijnen wat ze moeten doen? Geven ze bijverschijnselen? Zijn ze onhandig in het gebruik? Worden ze vergoed? Sinds vandaag is er een digitaal meldpunt in de lucht waarop niet de voorschrijvers maar de gebruikers hun ervaringen kunnen melden: meldpuntmedicijnen.nl. Lees verder...

Van recht op zorg naar voorziening

Recht op zorg is in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer. Zo wil de overheid de AWBZ grondig gaan herzien, en staat de nieuwe Wet op de Maatschappelijke ondersteuning (WMO) in de startblokken. Wat betekent deze wet voor de geestelijke gezondheidszorg, voor de Gemeente Utrecht en de cliënten? En hoe zinvol is het een eigen bijdrage te vragen van psychiatrisch patiënten en verslaafden? Lees verder...

Symposium: Verplegen zonder grenzen

Het VU medisch centrum en TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen organiseren samen een landelijk symposium over de rol van verpleegkundigen in de ketenzorg.
Patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis. Dat is mogelijk door de medisch technische ontwikkelingen, maar ook noodzakelijk vanwege de maatschappelijke roep om efficiency in de zorg en het voorkomen van wachtlijsten bij een toegenomen vraag. Ziekenhuizen concentreren zich op het intensieve en hoogcomplexe deel van diagnostiek en behandeling van patiënten. Andere zorgaanbieders zijn meer gericht op revalidatie, herstel en verzorging van de patiënt. Samen vormen zij een zorgketen. Lees verder...

maandag 10 mei 2004

Dakloze patiënt zorg opdringen

De zorg voor chronische psychiatrische patiënten die medicijnen en behandeling afwijzen, moet worden verbeterd. Er moet meer en intensievere 'bemoeizorg' komen, en hulpverleners moeten meer wettelijke bevoegdheden krijgen om hen gedwongen te behandelen. Lees verder in Trouw

donderdag 6 mei 2004

Psycho-educatie helpt bij Manisch-depressieve stoornis

Mensen met een manisch-depressieve stoornis profiteren de laatste decennia van sterk verbeterde medicijnen en behandeling. De laatste jaren worden aanvullend ook zeer goede resultaten bereikt met cursussen psycho-educatie voor zowel patiënten als betrokkenen. De cursussen kunnen dichtbij huis worden gevolgd, omdat ze nu al in meer dan 50 GGz-instellingen in het hele land worden gegeven. Bron: VMDB Kennis-site.

Lezing: stimulering zelfzorg patienten

In de zesde Anna Reynvaan Lezing stelt prof. dr. M. Isenberg de vraag centraal hoe verpleegkundigen de zelfzorg van patiënten - met name van chronisch zieken - kunnen stimuleren. Isenberg is hoogleraar Verpleegkunde en decaan van het College of Nursing van de University of Arizona in Tucson, VS. De lezing heeft tot doel verpleegkundigen op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg. Meer info staat hier

dinsdag 4 mei 2004

Psychiatrie in Lithouwen verandert langzaam

Minder bedden op een zaal, crisisinterventie, een moestuin voor geriatriepatiënten. Het verwaarloosde psychiatrische ziekenhuis Vasaros in de Litouwse hoofdstad Vilnius wil met een 'Westerse' aanpak patiënten resocialiseren. Vier jonge vrouwen dirigeren de veranderingen. 'Zelfs kleine aanpassingen stuiten soms op weerstand.' Lees verder >>>

Nieuw magazine

Op 1 Mei 2004 is een nieuw magazine voor de zorgsector gepubliceerd. Zorgvraag Magazine is een nieuw en tevens gratis elektronisch magazine voor verplegend en verzorgend personeel. Het magazine wordt twee-wekelijks tot maandelijks, afhankelijk van het aantal beschikbare items, uitgebracht door Verplegingenverzorging.nl in PDF formaat. Aanmelden kan via zorgvraag.com.


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie