De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


dinsdag 27 april 2004

Brief Minister: Eigen Bijdrage van de baan

De eigen bijdragen zijn van de baan. Wat al langer in de lucht hing is nu bevestigd in een brief van minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross aan de Tweede Kamer. Het kabinet ziet af van het invoeren van een eigen bijdrage voor ondersteunende en activerende begeleiding in de AWBZ, zoals het officieel heet. Lees verder >>>

woensdag 21 april 2004

Weinig tuchtzaken tegen verpleegkundigen

De verwachte groei van het aantal tuchtzaken in hoger beroep tegen verpleegkundigen blijft uit. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2003 van het Centraal Tuchtcollege in Den Haag. In 2003 kwamen voor behandeling in hoger beroep zeventien klachten tegen verpleegkundigen binnen. In 2000 waren dat er negentien, in 2001 veertien en in 2002 slechts zeven. Lees verder >>>

dinsdag 20 april 2004

Prettig oud worden in de verpleging

Vakbond De Unie Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met Elsevier Gezondheidszorg het congres 'Prettig oud worden in de verpleging'. Het congres vindt 27 mei plaats in UniePlaza Culemborg.
Lees meer: ElsevierGezondheidszorg

vrijdag 16 april 2004

Omgaan met patiënten

Een verzameling van 50 kant-en-klare gespreksadviezen voor psychiatrisch verpleegkundigen in gesprek met hun patiënten. Het aardige aan deze website (al zeg ik het zelf - het is mijn scriptie!) is dat er geprobeerd is om opvattingen uit de psychotherapie te vertalen naar het verpleegkundig gesprek. Misschien kun je er iets uit halen: Omgaan met Patiënten.

woensdag 14 april 2004

Demonstratie tegen eigen bijdrage in GGZ: de foto's

Vandaag vonden op het Malieveld in Den Haag de demonstraties tegen de invoering van de eigen bijdragen in de GGZ plaats. De opkomst was groots en de sfeer goed. Ondanks dat er niet naar het ministerie van VWS werd gelopen, kwam er een 'hoge ambtenaar' van het ministerie naar het Malieveld. Deze kreeg ruim 40.000 handtekeningen, een ei en een glaasje sinasappelsap aangeboden.
Klik hier voor een foto-impressie
(met dank aan B.W. Hulst)
Reageren kan in ons gastenboek of bij de foto's.

Burgemeester Deetman opent nieuwbouw Ouderenpsychiatrie Parnassia

Het nieuwe Klinisch Centrum Ouderenpsychiatrie van Parnassia wordt op woensdag 14 april om 16.00 uur officieel geopend door burgemeester Deetman. Tot voor kort waren de afdelingen van Ouderenpsychiatrie nog gevestigd op twee locaties van Parnassia, psycho-medisch centrum. Door de nieuwbouw wordt de klinische zorg vanaf één plek aangeboden.Lees verder >>>

dinsdag 13 april 2004

Verpleegkundige en Politiek

Verpleegkunde en politiek is een goede combinatie.
Twee verpleegkundigen hebben een website opgezet rondom dit onderwerp.
Beter dan er iets over te zeggen is zelf de gaan kijken op de website De Verpleegkundige en de Politiek.

Verpleegkundige kan medicijnen verstrekken

“Praktijkverpleegkundigen in huisartsenpraktijken zouden de mogelijkheid moeten hebben zelfstandig protocollair een aantal geneesmiddelen voor te schrijven.”
Dat zegt hoogleraar huisartsgeneeskunde Betty Meyboom-de Jong in het maartnummer van het tijdschrift DiabeteSpecialist. Lees verder >>>

Binnenkort allemaal werkeloos?

Depressies zijn prima te verhelpen via internet. Dat is vaak sneller, goedkoper en succesvoller dan de bestaande behandelmogelijkheden. Internettherapie tegen depressies wordt vandaag, na een geslaagde proef in Amsterdam, landelijk geïntroduceerd.
Groot voordeel is dat mensen niet hoeven te wachten voor zij aan de behandeling kunnen beginnen. Voor standaardtherapieën bij riaggs en andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg gelden meestal wekenlange wachtlijsten. Mensen kunnen de internettherapie in hun vertrouwde omgeving volgen op momenten, bijvoorbeeld 's avonds, die hen het beste uitkomen. Bovendien is de methode, volgens de ontwikkelaars, een goed en gezonder alternatief voor medicijnen tegen depressies. Lees verder in het AD (gratis registratie verplicht).

maandag 12 april 2004

Vrolijk Pasen?

Wij kregen van de afdeling Walborg Langerdurende Zorg van GGZ Buitenamstel deze fotorapportage over hoe er tijdens de Pasen gewoon doorgewerkt wordt. Let op: Minder ervaren collega's kunnen bepaalde foto's als schokkend ervaren.

zaterdag 10 april 2004

Nieuwe HBO-Zorgmasters goedgekeurd

HBO-zorgmasters moeten zorgen voor een vermindering van de werkdruk van huisartsen en verpleeghuisartsen. Daarom heeft staatssecretaris Nijs (OCW) nu in totaal zes verzoeken van hogescholen om de masteropleiding ‘advanced nursing practice’ te gaan aanbieden goedgekeurd. Lees verder >>>

Kleur bekennen

Politiek en verpleegkunde hebben veel met elkaar gemeen. Dat werd me laatst weer eens heel duidelijk. Op het Centraal Station in Amsterdam werd ik aangesproken door een verwarde man die mij ervan probeerde te overtuigen dat de Amerikanen niet de echte Saddam Hoessein gevangen hebben genomen maar één van zijn dubbelgangers. De echte Saddam is ondergedoken in Sin City (Amsterdam dus). Ik was al wat laat voor een afspraak en in mijn ongeduld reageerde niet vanuit mijn gebruikelijke onvoorwaardelijk accepterende basishouding. Ik gaf op kribbige wijze aan dat ik tram 10 moest halen waarop de man aanstalten maakte om ongevraagde plastische chirurgie op mij toe te passen. Dit motiveerde hij met ongenuanceerd commentaar op mijn uiterlijk. Ik spoedde mij met een minimaal behoud van waardigheid naar tramlijn 10; zijn ongearticuleerde kreten galmden in mijn oren na. Opeens realiseerde ik mij dat dit natuurlijk is wat minister Donner in het kader van terrorismebestrijding verstaat onder alarmfase ‘oranje’: een aanzienlijk risico.
En opeens zag ik in hoe geniaal de plannen zijn die momenteel in de Tweede Kamer worden uitgebroed . Simpel maar doeltreffend: geef alle risico’s een kleurcode en bepaal vooraf de benodigde actie bij elke code. Intuïtief had ik adequaat gereageerd op alarmfase oranje: de tactische terugtrekking uit de gevarenzone. Ik begon te fantaseren. In eerste instantie lijkt het bijvoorbeeld verleidelijk om het fysieke gevaar ten gevolge van agressie van psychiatrische patiënten als een hoog risico hierin onder te brengen. Alarmfase rood? Nee, bij nader inzien lijkt dat toch niet voor de hand te liggen: een avondje stappen in het uitgaanscentrum van een middelgrote stad levert een risico voor lijf en leden op dat vele malen groter is dan een avonddienst op een opnameafdeling.
Maar kijken we naar de zorg zelf, dan is het wel even wat anders. Het imago van het beroep van verpleegkundige bijvoorbeeld is inmiddels code blauw (beperkt risico) allang voorbij. En de verschraling van de zorg bevindt zich al geruime tijd in alarmfase rood: acuut gevaar. De rehabilitatie van onze cliënten: alarmfase pimpelpaars! De maatschappij zit per slot van rekening totaal niet te wachten op deelname van mensen met een psychiatrische ziekte. Ondanks mooie begrippen als herintegratie, resocialisatie en rehabilitatie zijn zij nog steeds gedoemd tot een bestaan in de bossen en duinen, liefst zo ver mogelijk verwijderd van onze samenleving. En wanneer we ze gedwongen opnemen mogen we ze weer niet behandelen.
In kranten en op televisie wordt openlijk verkondigd dat de instroom van mensen uit andere culturen een bedreiging zou zijn voor onze beschaving. Maar de manier waarop wij omgaan met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving is zegt vooral iets over het niveau van deze beschaving. Zo bekeken is er qua beschaving sprake van code vuurrood: onze samenleving bekommert zich nauwelijks om onze cliënten die snakken naar een gewoon leven met heel gewone dingen: een fijne partner, een leuke vrijetijdsbesteding, een baan. Oftewel: gewoon meedoen, niet minder maar ook niet meer. De vraag is dus: zijn wij in onze samenleving onbeschaafd of gewoon kleurenblind?

vrijdag 9 april 2004

Eigen bijdrage?

Op 14 april wordt de actie tegen invoering van de eigen bijdrage landelijk afgesloten. Vorige maand is een aantal cliëntenorganisaties, waaronder de LPR, een hand-tekeningenactie begonnen om te protesteren tegen de invoering van de eigen bijdrage voor begeleiding. Gestart op een paar plekken in het land en heeft de campagne zich in razend tempo als een olievlek over het land verspreid. In korte tijd zijn al 40.000 handtekeningen opgehaald. Intussen hebben ook de alliantie van zelfstandige RIBW’s en het steunpunt Dagbesteding en Arbeid GGz i.o. zich aangesloten bij de actie. Het campagneteam is druk bezig met het programma dat de actie groots gaat afsluiten.
Kom naar Den Haag !! Kleed je in het rood!! Lees verder >>>

donderdag 8 april 2004

Cover modellen gezocht (M/V) !

Wil je ook eens op de voorkant van Verpleegkunde Nieuws prijken? Sinds begin van dit jaar is de voorkant van Verpleegkunde Nieuws veranderd. Er is gekozen voor een grote foto, waarop een verpleegkundige een handeling verricht. De ‘modellen’ zijn echte verpleegkundigen die voor de foto iets doen wat ze in de praktijk ook vaak doen. In de rubriek ‘Foto voorpagina’ wordt in de tekst uitgelegd wie er op de foto staat en wat er gebeurt.
Verpleegkundigen die dat leuk vinden kunnen zich opgeven.
Stuur een (digitale) pasfoto en een kort briefje/e-mail met een suggestie voor de handeling waarmee je op de foto wil.
email: verpleegkundenieuws@bsl.nl
adres: Verpleegkunde Nieuws, Postbus 246m 3990 GA Houten

Principeakkoord CAO ziekenhuizen

Er is een principeakkoord voor de CAO ziekenhuizen bereikt. De lonen gaan, zoals al was afgesproken in het najaarsakkoord, niet omhoog. Wel hoeven werknemers minder pensioenpremie te betalen.
"Daardoor heb je als medewerker met een gemiddeld jaarinkomen (33.000 euro) een voordeel van 150 euro per jaar”, zegt Willem-Jelle Berg van CNV Publieke Zaak. In plaats van 55 procent betaalt een werknemer 52 procent aan pensioenpremie. Lees verder >>

woensdag 7 april 2004

Oproep: De 5 oudste werkzame verpleegkundigen gezocht!

In het kader van het congres 'Prettig oud worden in de verpleging' zijn wij op zoek naar vijf nog werkzame verpleegkundigen.
Wij zijn natuurlijk benieuwd naar het verhaal achter deze mensen, maar we willen ze ook graag een plaats geven op de voorste rij tijdens het congres 'Prettig oud worden in de verpleging'.
Als je denkt tot de vijf oudste verpleegkundigen te behoren of denk je dat dat één van je collega's de oudste verpleegkundige is, mail dan vóór 1 mei 2004 de volgende informatie naar: marcellino.bogers@reedbusiness.nl

Man twee weken dood in begeleid wonen huis

Door een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ heeft een overleden cliënt van het Bureau Begeleid Wonen uit Tilburg ongemerkt twee weken dood in huis gelegen. Tegen de man was gezegd dat hij bij problemen telefonisch contact kon opnemen. De begeleider van de man was echter al drie weken ziek. Ook medebewoners hadden de dood van de man niet opgemerkt. Volgens de politie was hij een natuurlijke dood gestorven.
Buro Begeleid Wonen in Tilburg heeft de zorg over zeventig individuelen en eenoudergezinnen. In de panden van de organisatie is geen permanente begeleiding aanwezig. bron: Volkskrant

vrijdag 2 april 2004

Qure

Qure is een nieuwe, informatieve site met dagelijks alle nieuws over ICT in de zorgsector, in begrijpelijke taal die ook voor niet-ICT-ers te lezen is. Qure is 100% ongebonden, met vijftien jaar ervaring inzake ICT in de zorgsector. ... Qure is kritisch, analytisch en realistisch. ... Qure doet niet aan loze uitspraken zoals "De patiënt staat centraal". Geen plichtmatige jargon over "méér handen aan het bed". Het Qure-team krijgt daar spontaan huiduitslag van. Politici, ambtenaren, adviseurs of directies wordt niet toegestaan om vage uitspraken te doen. Loze Gloria- en Hallelujah-verhalen? Dank u. Qure stelt graag harde, openhartige en zo nodig venijnige vragen. Qure

Nieuwe Zyprexa ook geschikt bij crisis

Zeer geagiteerde patienten die lijden aan schizofrenie hebben er vanaf vandaag een remedie bij: Zyprexa IM. Het middel, waarvan de 'IM' staat voor IntraMusculair, wordt per injectie toegediend en is door zijn snelle werking ook geschikt voor patienten in crisis. Als middel van de tweede, zogeheten 'atypische' generatie ontbreken bij Zyprexa IM bewegingsstoornissen als bijwerking. Lilly bracht het nieuws over de Nederlandse beschikbaarheid zojuist naar buiten op een strategische plek: het voorjaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in Maastricht. Lees verder >>>

Weinig klachten over verpleegkundigen en verzorgenden

Het aantal klachten van patiënten over verpleegkundigen is laag. Dit in tegenstelling tot het aantal klachten over artsen en ziekenhuizen, dat vele malen hoger is.
Dat zegt woordvoerder Corinne de Ruiter van LOREP, de landelijke organisatie van patiënten/consumenten platforms. De organisatie is deze week begonnen met de nationale actie Zorgklacht nu om de klachtenbureau’s van de patiëntenorganisaties, de zogeheten Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG’s) bekender te maken. Pia Dijkstra roept in de actie patiënten op om via internet, advertenties en radiocommercials hun klachten te melden.
Landelijk komen er bij de 28 IKG’s 18.000 vragen en klachten binnen. “Dat is slechts het topje van de ijsberg”, zegt De Ruiter. “De IKG’s zijn veel te onbekend.” Volgens De Ruiter kunnen verpleegkundigen en verzorgenden patiënten ook op het bestaan van de IKG’s wijzen. Bron: ActieZorgKlacht.nu

Verpleegkundigen rapporteren slecht

De verpleegkundige verslaglegging in patiëntendossiers is vaak ronduit slecht. Dat melden desgevraagd de Inspectie voor de Volksgezondheid en verpleegkundigen uit de tuchtcolleges. De inspectie vraagt tijdens haar toezichtbezoeken aan instellingen altijd naar rapportages en concludeert dat verpleegkundigen het op veel plaatsen niet goed doen.

Een woordvoeder meldt dat de CBO-kwaliteitsrichtlijnen voor verpleegkundige rapportages lang niet overal worden gebruikt. “Wij blijven erop aandringen dat wel te doen”, aldus de woordvoerder. “Maar we stellen vast dat het dus niet gebeurt.” Ook een getuigedeskundige in de rechtzaak tegen Lucia de B. noemde de kwaliteit van de verpleegkundige dossiers die hij bekeken had, abominabel. En dezelfde ervaring hebben verpleegkundigen die als beroepslid zitting hebben in de tuchtcolleges. “De rapportages die wij onder ogen krijgen zijn onvoorstelbaar slecht van kwaliteit”, zegt Astrid Koeter, lid van het verpleegkundig tuchtcollege in Den Haag. “Rapporten waar alleen staat dat de arts gewaarschuwd is, maar niet waarom en hoe laat. Er ontbreekt bijna altijd relevante informatie. Ik weet niet of het in het algemeen zo is, maar het is in ieder geval zo bij de rapportages die wij zien.” Ook in uitspraken van het tuchtcollege komt de slechte kwaliteit van de verslaglegging regelmatig terug. Wie op www.levv.nl bij tuchtrecht zoekt met het trefwoord verslaglegging, komt vier keer uitspraken tegen waarin die tekort schoot.
Hetzelfde geldt voor het strafrecht. In Groningen gebeurde het al eens dat een gebroken heup pas na dagen werd opgemerkt omdat de verpleegkundige niet in het rapport had gemeld dat de patiënte gevallen was. De rechtbank sprak in deze zaak over een tekortschietende verpleegkundige rapportage. Bron: Verpleegkunde Nieuws

Master Advanced Nursing Practice in de GGZ

De Hogeschool van Utrecht geeft de primeur: De eerste Master ANP opleiding voor de GGZ is een feit. Omdat op de Utrechtse website hierover nog weinig te vinden is, kun je beter even kijken op de site van de NVSPV. De opleiding duurt 2 jaar en daarna kunt u zich verder ontwikkelen als een vooruitstrevend nurse practitioner of verpleegkundig specialist, die op wetenschappelijk verantwoorde wijze bijdraagt aan de best mogelijke praktijkvoering (best practice). D.m.v. je studieopdrachten en je keuzevakken kun je een sociaal psychiatrische invulling geven aan deze opleiding.

donderdag 1 april 2004

Bokkepootje?

Gister heb ik nog op eigen verzoek het bokkepootje extra geoefend - vandaag lees ik in de B-verpleegpost dat het bokkepootje helemaal niet mag! Op onze herhalingstraining fysieke agressiehantering lukten me het vastgrijpen van de arm, de hand en pols en het draaien van de hand altijd wel maar ik wist nooit goed hoe ik moest buigen en tegelijk draaien om de pijnprikkel te bereiken. Wij noemen het bokkepootje altijd 'de flex'. Maar dan wel met de handen omhoog!


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie