De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


dinsdag 16 december 2003

Rookvrij?

Per 1 januari 2004 zijn rookvrije werkplekken verplicht, waarschijnlijk ook in de psychiatrie. Dat lijkt natuurlijk allemaal erg mooi, maar we weten allemaal hoe dat zit in de praktijk. Van de bewoners rookt ongeveer 70%, van de verpleegkundigen rookt 44%! Hoewel de tabakswet binnen de psychiatrie van toepassing is, stuit men op vele knelpunten bij de toepassing, zoals een niet te doorbreken rook-cultuur, geen ruimte en/of budget voor aparte rookkamers en weinig medewerking bij de invoering van een rookbeleid.
Bij ons mag er in het hele gebouw niet gerookt worden, maar er zijn maar weinig medewerkers die zich daaraan houden. In andere gebouwen is er een aparte rookkamer ingericht en op de afdelingen wordt overal gerookt.
Met ingang van volgend jaar wordt voor bewoners van psychiatrische inrichtingen en verpleeg- en verzorgingshuizen roken alleen nog toegestaan in de eigen kamer of in aparte rookruimten......
Misschien is 't Paffertje een goede oplossing?

zaterdag 13 december 2003

De-verpleegkundige-en-de-politiek.nl

Een lange naam voor een nieuwe website met heel veel tekst. Teksten van verpleegkundigen over politiek en van politici over verplegen (behalve dan van de minister president). Veel boeiend leeswerk waar je even voor moet gaan zitten. Met een doelstelling die er niet om liegt: de verpleegkundige beroepsgroep meer betrekken bij de politiek en de politiek meer betrekken bij de zorg. Ik geef het je maar te doen. Zie het als een uitdaging.
Ik moet denken aan al die Nederlanders met een goed betaalde baan, die zich de stress in werken en zich vervolgens voor te weinig geld liefdevol laten verplegen door mensen die daar te weinig voor krijgen, om zo snel mogelijk weer terug te keren naar die goed betaalde baan. Ik moest het even kwijt. Het kwam door de-verpleegkundige-en-de-politiek.nl.

maandag 8 december 2003

Nieuwe serie Teleac over psychische aandoeningen

Teleac start 8 januari met de tiendelige tv-serie Kopzorgen. De serie geeft informatie over aard, oorzaken en behandeling van tien veel voorkomende psychische aandoeningen. Het derde deel dat op 22 januari wordt uitgezonden, gaat specifiek over kinderen die last hebben van autistische stoornissen. De programmamakers gaan in op vragen als: hoe gaan ouders en leerkrachten thuis en op school om met autistische kinderen, wat zijn de effecten van gedragstherapie, sociale vaardigheidstrainingen, medicatie en hoe ziet de toekomst van de kinderen eruit? De andere delen gaan over aandoeningen die zowel bij kinderen als volwassen voorkomen, zoals posttraumatische stress-stoornis, manisch-depressieve stoornis, angst- en dwangstoornis, schizofrenie, alcohol- en drugsverslaving, burn-out en borderline-stoornis.
De uitzendingen zijn wekelijks op donderdag van 17.10 tot 17.35 uur op Nederland 1.
Voor informatie: Teleac >>>

Zorg en gemeente

Gemeenten moeten meer taken krijgen op het terrein van de zorg. Dat zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het rapport ‘Gemeente en zorg’.
De gemeente staat van alle overheden het dichtst bij de burger, aldus de RVZ. Zij heeft volgens de raad een brede verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar burgers. Om die reden zijn gemeenten beter dan verzekeraars in staat om de deelname van ouderen, gehandicapten en andere mensen met een beperking aan de maatschappij te stimuleren. Afschaffing van de RIO’s en de AWBZ is een onderdeel van het advies.
Lees verder (pdf-bestand) >>>

donderdag 4 december 2003

Zenuwfunctie voorspelt sterfte bij suikerziekte

Aandoeningen van het zenuwstelsel zijn in het algemeen moeilijk te onderzoeken. Dit onderzoek biedt belangrijke aanknopingspunten om zenuwfunctie in de toekomst op gestandaardiseerde wijze te bestuderen. Tevens laat het onderzoek zien dat het disfunctioneren van het autonome zenuwstelsel gepaard gaat een verhoogd risico op sterfte in bepaalde patiëntgroepen.Diabetes mellitus (suikerziekte) wordt gekarakteriseerd door een te hoge bloedsuikerspiegel. Bij autonome disfunctie, één van de complicaties die vaak optreedt in diabetes, is de functie van het autonome zenuwstelsel aangetast. Dit heeft invloed op allerlei vitale lichaamsfuncties, zoals de regeling van de hartslag en de bloeddruk.In dit onderzoek heeft Jeanet Gerritsen, in een groep van 631 personen met een normale of gestoorde glucosehuishouding en type 2 diabetespatiënten (de Hoorn-studie), systematisch bestudeerd hoe autonome disfunctie nu het beste in een vroeg stadium kan worden vastgesteld. Lees verder....

Omgaan met geweld

Op 29 april 2004 vindt in Amsterdam de manifestatie Omgaanmetgeweld.nl plaats, met een breed scala van activiteiten die de bezoekers confronteren met diverse aspecten van ‘omgaan met geweld’: trainingen, lezingen, demonstraties en een grootschalige informatiemarkt. Met o.a. de workshop 'Verpleegkundige als slachtoffer: een protocol'. De uitgebreide website biedt veel informatie over dit onderwerp.

woensdag 3 december 2003

MDS dagboek

Gerard Jansen, die lijdt aan de bipolaire stoornis, schreef een mooi, uitgebreid dagboek, MDS Online, over ziek zijn en beter worden: ... Aan de andere kant heb ik heel erg veel geleerd en de moed gevonden om verder te gaan, op zoek naar . . . . . tsja, eerst op zoek naar de restjes van mijn leven uitmondend in de zoektocht naar de rest van mijn leven.
Je vindt nog meer persoonlijke websites op Cliënten Pagina GGZ.

Nieuw licht

Tot voor kort werd uitsluitend de winterdepressie met licht behandeld maar inmiddels worden ook slaap/waak stoornissen en ontregelingen van het dag/nacht ritme bij de ziekte van Alzheimer vaak met succes behandeld. De Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid organiseert 21 januari 2004 een seminar: Lichttherapie, de stand van zaken.

Phoenix

Expertisecentrum Phoenix van de Gelderse Roos behandelt al jaren vluchtelingen met psychiatrische problemen. Wij willen onze expertise graag delen met professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. Daartoe hebben wij een cursusaanbod ontwikkeld waarmee we in januari 2004 willen starten. Lees verder >>


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie