De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


vrijdag 26 september 2003

Roken moet mogen

Bewoners van psychiatrische inrichtingen met een eigen kamer en cliënten van de thuiszorg mogen blijven roken. De ministerraad is vandaag accoord gegaan met het voorstel van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) hiertoe. Hulpverleners kunnen geen rookvrije werkplek eisen. Ook het roken in de open lucht, zoals op stations, blijft toegestaan. Het voorstel van Hoogervorst behelst uitzonderingen op het recht op een rookvrije werkplek, dat volgend jaar van kracht wordt. De minister wilde aan de redactie van de B-verpleegpost geen antwoord geven op de vraag of sigaretten goedkoper kunnen worden en of verpleegkundigen echt geen rookplek kunnen krijgen. Wel meldden niet openbare bronnen rondom de minister dat "wanneer verpleegkundigen op hun werk willen roken ze dat vooral moeten doen als niemand het ziet". Een andere anonieme bron stelde voor het verbouwen van tabak, teneinde de kosten voor sigaretten te drukken, "te verhalen op de persoonlijke budgetten van cliënten".

maandag 22 september 2003

Nieuw Forum

Nadat eerst het Hulpverleningsforum als een komeet omhooggeschoten is in hulpverlenersland (augustus meer dan 50.000 pageviews), hebben de makers een nieuw forum gelanceerd, wat het hopelijk net zo goed gaat doen.
De naam van het forum is Ziekenhuisforum en alle ziekenhuizen mogen mee komen discussieren!

zondag 21 september 2003

Slechtziendheid bij verstandelijk gehandicapten blijft vaak onopgemerkt

Mensen met een verstandelijke handicap hebben een verhoogd risico op blindheid en slechtziendheid. In ruim vier van de tien gevallen ontbreekt echter een adequate diagnose en blijven beperkingen van het gezichtsvermogen onder deze groep onopgemerkt. Bijna de helft van de verstandelijk gehandicapten die een bril nodig hebben, beschikt daar niet over. Dit concludeert de arts Jacques van Splunder, die op 23 september aan de Universiteit van Utrecht promoveert.
Lees verder bij actuele persberichten www.erasmusmc.nl

vrijdag 19 september 2003

Kuifje en de psychiatrie

Om psychiatrische ziektebeelden te leren herkennen kun je beter Kuifje lezen dan zogenaamde vakliteratuur in romanvorm. Dat meldde psychiater Wouter van Ewijk gisteren tijdens een minisymposium over de bijzondere relatie tussen literatuur en geneeskunde in het Amsterdamse VU ziekenhuis. Iets van soortgelijke strekking constateerde de stripfanaat annex zieleknijper ook nog eens op de nieuwszender Radio1. "Het aantal psychiatrische ziektebeelden wat in de boeken van Kuifje middels tekeningen en tekst tentoon wordt gespreid is enorm" aldus Van Ewijk. Vooral Hadock met zijn drankzucht (dipsomanie) en scheldkannonades (Gilles de la Tourette) laat volgens de psychiater een scala aan ziektebeelden zien. In de "Juwelen van Bianca de Castafiore" bijvoorbeeld verwordt de robuuste en scheldende zeeman ineens tot een angstig haasje wanneer hij in een roddelblad leest dat hij gaat trouwen met Bianca. Kuifje daarentegen is volgens Van Ewijk een non-persoon waar weinig menselijks aanzit. Van Ewout raadt beginners in de psychiatrie "De krab met de gulden scharen"aan. "Daar zitten de meeste plaatjes en dus visuele hallucinaties in. Bovendien is de drinkeboer Haddock er op zijn best."

donderdag 11 september 2003

Verwenzorg

Wat is er lekkerder dan verse kersen? Wat is er lekkerder dan verwend worden? Verwenzorg is praktisch begonnen met een kistje lekkere verse kersen voor patiënten. Sindsdien staat de kers symbool voor de verwenzorg.
Moet ik dit serieus nemen? Of ben ik al te ver afgestompt?

woensdag 10 september 2003

Incontinentie bij volwassenen

Dat verpleegkundigen vanwege hun eigen verlegenheid niet altijd goed omgaan met incontinentie, blijkt uit het volgende berichtje dat we ontvingen: Ik ben incontinent en moet weer geopereerd worden. Ik heb in het verleden een rot ervaring meegemaakt in het ziekenhuis. Ik werd uitgelachen omdat ik toen een luier met plastic broek en body aan had. Ze "vonden het een leuk gezicht en zou ik niet beter naar de kraam afdeling moeten?". Maar nu zie ik er tegenop om het te melden dat ik incontinent ben.

dinsdag 9 september 2003

Inter-Net-Werken voor praktijkopleiders

10 Nov. organiseert de nieuwe website Praktijkopleiden.nl een congres rondom deze website. Voor praktijkopleiders en werkbegeleiders in verpleeg- en verzorgingshuizen: Inter-Net-Werken.

maandag 8 september 2003

Hasjrokende babyboomers en schizofrenie

De wiet ligt nog geen week legaal in de apotheek of de eerste tegenstanders van de softdrugs laten zich al weer horen. Zo wijst hoogleraar psychiatrie Jim van Os in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag op de gevaren van de drug. "Ik ben er van overtuigt dat cannabis veel minder onschuldig is dan al die hasjrokende babyboomers die nu aan de macht zijn beweren." Zo is volgens Van Os ongeveer vijf procent van alle schizofrenie-gevallen een direct gevolg van cannabisgebruik. Dat betekent dat 1500 schizofrenen de ziekte door het roken van wiet of hasj hebben gekregen. Echt staven kan Van Os zijn beweringen niet. Daar is een langdurig vergelijkend onderzoek voor nodig, waarbij één groep gedurende een aantal jaren constant jointjes rookt en een andere groep niet. Na enkele jaren kan er dan gekeken worden wie uit welke groep schizofreen is geworden. Van Os vind zo'n onderzoek echter ethisch niet aan de orde, wij van de B-verpleegpost zijn op z'n minst wat genuanceerder wanneer het om ethiek gaat.

zaterdag 6 september 2003

Ouderen doen het op voorschrift

Nederlanders gebruiken steeds meer medicijnen. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Opvallend is dat vooral ouderen gebruikers op voorschrift zijn, terwijl jongeren veelvuldig zelf aan het dokteren slaan.
Medicatie wat op voorschrift wordt gebruikt betreft vooral slaapmedicatie, kalmeringsmiddelen en medicijnen tegen hart- en vaatziekten. Bij de niet voorgeschreven medicatie gaat het volgens de onderzoekers voornamelijk om koortswerende middelen zoals aspirine. Daarnaast worden ook middelen tegen hoest en verkoudheid vaak zonder voorschriften ingenomen. Volgens de onderzoekers gebruiken vier van de vijf 75-plussers voorgeschreven medicatie. Bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar gebruikt ruim de helft niet voorgeschreven medicatie.

vrijdag 5 september 2003

Mailinglist voor tilconsulenten

Onlangs heeft de (geheel vernieuwde!) ZorgMediatheek een discussiegroep voor tilconsulenten opgezet. Hier kunnen degenen die tillen in de zorg informatie uitwisselen, met elkaar discussieren, vragen en problemen met elkaar delen. Inschrijven kan door een verder leeg mailtje te zenden naar: tilconsulent-subscribe@yahoogroups.com.

Staatswiet

Elke week verstuurt Ger de Zwaan zestig joints naar een verzorgingshuis in Amsterdam. Die oudjes kun je niet langs een coffeeshop sturen, zegt hij. En trouwens, wat weten ze daar van het effect van wiet op pijn, op misselijkheid, op spasmes. Er zijn bovendien zoveel soorten hasj, dat luistert nauw. En als je niet uitkijkt, zegt hij, krijg je er nog een partij 'hoestwiet', of spul dat met bestrijdingsmiddel is bespoten.

De Stichting Patiëntenbelangen Medicinale Marihuana levert al jaren hasj op doktersrecept. Maar volgende week is dat afgelopen, want dan is de 'mediwiet' bij de apotheker verkrijgbaar. Wat Ger daar van vindt als ervaringsdeskundige? 'Wie zal straks de joints draaien? Bij het ministerie dachten ze dat de verpleegkundigen dat wel konden doen. Ja, amehoela, het zijn geen paracetamolletjes.'

donderdag 4 september 2003

Werken in het buitenland

27 September organiseert VSO weer een informatiemiddag in Utrecht. VSO is namelijk ook hard op zoek naar ervaren psychiatrisch verpleegkundigen. In veel ontwikkelingslanden is psychiatrie een sluitpost. Dit betekent dat er van een VSO'er enerzijds gevraagd wordt het werk te doen met heel weinig middelen, kennis en vaak veel onbegrip. Aan de andere kant, omdat er zo weinig gebeurt, kan een VSO'er vaak met de weinige middelen heel veel doen voor patiënten. VSO krijgt regelmatig aanvragen van psychiatrische ziekenhuizen, opleidingen (b.v. het ontwikkelen van lesprogramma's psychiatrie) of overheidsinstellingen (b.v. het formuleren van beleid). B-verpleegkundigen met ervaring in de thuiszorg hebben een pré, omdat veel aanvragen zich richten op community based rehabilitation. VSO >>

Het geval Gerrit Achterberg

Vandaag plaatst het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid tot nu toe onbekende brieven die de dichter Gerrit Achterberg schreef aan zijn psychiater H. Keilson. Achterberg (1905-1962) stond wegens doodslag op zijn hospita in 1937 zeventien jaar ter beschikking van de regering (TBS). Daarnaast gijzelde Achterberg meerdere malen vriendinnen onder bedreiging van een revolver. De dichter verbleef in verschillende psychiatrische inrichtingen waaronder in Avereest en Rekken. In het maandblad wat bijna in z'n geheel gewijd is aan Achterberg komen behalve Keilson ook de psychiaters Jan Vink en Filip Treffers aan het woord. Zij stellen dat de dichter zou lijden aan een psychose en een persoonlijkheidsstoornis. Psychiater L. van der Harst die gebrouilleerd is met Kielson spreekt bij Achterberg zelfs over een "psychopaat" en "geval". Weer een andere dokter heeft het over "ambivalente-oedipale liefdesobjecten". Onduidelijk genoeg onder de behandelaars. Wel vonden de scribenten van het Maandblad dat Achterbergs poëzie onlosmakelijk verbonden is met zijn psychiatrisch verleden. Wat wij er van vinden? Achterberg altijd met z'n tweeën lezen en benaderen.

Nieuwe helden

De KRO zendt gedurende drie maanden op dinsdagavond een nieuwe serie over verpleegkundigen uit. Deze keer laten wekelijks op Nederland drie vanaf ongeveer half tien 's avonds een stel verpleegkundigen zien hoe het er in het Melbournse Alfred Hospital aan toe gaat. Jane, Cassie, Kerryn en Trish brengen in feite niets nieuws onder de zon maar laten wel op een zelfbedachte manier zien waarom zij "voor het ongewaardeerde en harde vak van de verpleging" hebben gekozen. In verschillende afleveringen laten onze nieuwe helden zien hoe ze omgaan met werkdruk, avond- en nachtdiensten, hoe ze tegen de dood aan kijken en welke rol religie in hun leven speelt. Voor de rustige avonddiensten, zeg maar.


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie