De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


zondag 24 augustus 2003

Nationale Wensendag

Donderdag 13 november 2003 is het Nationale Wensendag in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. De Wensendag heeft tot doel de mondigheid van mensen met een psychiatrische aandoening te stimuleren en contacten tussen GGZ-instellingen en de wereld buiten de instellingen te verstevigen. Bron: GGZ Kennisnet.
Download de themakrant (PDF, 278k) hier>>>

Op de site voor chronisch zieken vind je een boekje met verwenideeën voor verpleeg- en verzorgingshuizen:
Genieten Mag! (PDF, 900k)
Kortom, leef je uit en verwen!

woensdag 20 augustus 2003

Waar over spraken zij?

De Tweede Kamer heeft maandag vragen beantwoord over de toiletrondes in het verpleeghuis naar aanleiding van vragen van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Patiënten zouden 24 uur per dag verplicht een luier moeten dragen. Ze neemt hier tegen geen maatregelen, maar wijst de managers van de instellingen als verantwoordelijken aan.

Observatiemachtiging

De Minister van VWS heeft gereageerd op de brief van Stichting Pandora over de observatiemachtiging. Pandora heeft in mei 2003 n.a.v. de wetswijziging van de BOPZ een brief geschreven aan de minister. Daarin geeft Pandora haar bezwaren aan tegen het wetsvoorstel betreffende de observatiemachtiging.
De bezwaren zijn: Er kan al sprake zijn van een observatiemachtiging bij slechts een ernstig vermoeden van een stoornis. Daarbij kan deze vorm van gedwongen opname ook schade veroorzaken. En het druist in tegen de werkwijze van bemoeizorg. Binnen de GGZ is dan ook de vrees dat deze vorm van gedwongen opname de toegankelijkheid van de bemoeizorg-cliënten ernstig bemoeilijkt.
De minister is echter niet van plan een wijziging in de wetgeving toe te passen. Pas na monitoring van de praktijkervaringen zal eventueel een heroverweging plaatsvinden.

Geruchten fraude in de zorg

Het ministerie heeft naar aanleiding van geruchten in de zorg een analyse laten uitvoeren door het College van Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ) naar de risico's van misbruik in de Ziekenfondswet en AWBZ. Betreffende de AWBZ is er in deze analyse gekeken naar de mogelijke fraude door verzekerden, zorgaanbieders, zorgkantoren, concerns en employees. Daarbij is nog uitgegaan van de oude regelgeving AWBZ voor 1 april 2003. Hierdoor wordt de nieuwe regelgeving PGB niet in de analyse meegenomen. Het blijkt dat de thuiszorg de meest gevoelige sector is voor het plegen van fraude. De thuiszorg krijgt als aandachtspunt dat er meer beheersing nodig is en er zal meer uitwisseling moeten zijn tussen aanbieders en zorgkantoren naast de gebruikelijke vorm van controle. De toekomst zal uitwijzen of het PGB nog buiten schot blijft betreffende het risico van frauderen.

maandag 18 augustus 2003

Medicatie Alzheimer niet door ziekenfonds vergoed

De minister van VWS heeft besloten dan Memantine (Ebixa) niet in het ziekenfondspakket kan worden opgenomen. Volgens de commissie Farmaceutische Hulp (klinisch-farmaceutische experts van CVZ) heeft de fabrikant van de Memantine onvoldoende gegevens aangeleverd om de therapeutische waarde te kunnen bepalen van dit medicament. Daarnaast heeft zij aangegeven dat zij grote twijfels heeft over de waarde van de behandeling, in het bijzonder voor patiënten met de ernstige vorm van de ziekte. Op de basis van deze negatieve beoordeling heeft de minister besloten Memantine niet te vergoeden.
De Stichting Alzheimer Nederland heeft het initiatief genomen om een fonds in het leven te roepen om het middel Memantine toch te kunnen vergoeden. De minister zal daar geen bezwaar op maken.

zondag 17 augustus 2003

RVU zend programma uit over Frank van Ree

De RVU zend maandag tussen 15.00 en 16.00 een herhaling van het radioprogramma over psychiater Frank van Ree uit. Frank van Ree was werkzaam als psychiater in het psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang en was fel tegenstander van elektroshocktherapie en isoleercellen. De uitzending is ook te beluisteren via de website van Spiegels.

vrijdag 15 augustus 2003

Vakliteratuur

Boeken vol zijn er over de psychiatrie geschreven. De ene deskundige weet het vaak nog beter dan de ander. Maar wat vinden de mensen waar het allemaal om gaat er eigenlijk van? Hij is al weer een poosje dood maar blijft één van de meest miskende schrijvers van Nederland. Veel tijd doorgebracht in de psychiatrische ziekenhuizen maar daar ook veel over geschreven. Het zou eigenlijk verplichte vakliteratuur moeten zijn voor iedereen die in de B werkt. Waar we het over hebben? Jan Arendends' Keefman en Keefman.

zondag 10 augustus 2003

Werken in de hitte

Goede tips in tijden van tropische temperaturen......lees de tips van de GGD >>>>>!
En de zorgkrant vraagt zich af: "Tot welke temperatuur is het nog verantwoord om te werken?" Lees >>>>>

vrijdag 8 augustus 2003

Roemeense openheid

Nog geen vijftien jaar geleden waren beelden van de Roemeense psychiatrie absoluut niet openbaar. En wie de moed al had om een kijkje te nemen in de afgelegen ziekenhuizen wist het meestal wel zeker: dit nooit meer. Sinds kort heeft een psychiatyrisch ziekenhuis in Sibiu als eerste een eigen website. En hoewel de taal in het Roemeens is zijn er ook leuke foto's te zien. Wellicht geposeerd en al, maar toch een goede zaak.

donderdag 7 augustus 2003

Decubituswijzer en Brandwondenprotocol

In de regio Zaanstreek/Waterland heeft de gezamelijke inzet van verschillende ziekenhuizen, het brandwondencentrum en andere zorgverleners geleid tot twee goed verzorgde en zeer bruikbare websites: een website over decubitus met de naam Decubituswijzer en een website met een brandwonden protocol.
Deze eerste site geeft ondersteunende informatie aan alle hulpverleners in de regio Zaanstreek-Waterland die betrokken zijn bij de zorg aan mensen met decubitus. De tweede site is een zeer informatief protocol over brandwonden en de behandeling hiervan.

woensdag 6 augustus 2003

Afwijkingen in x-chromosoom vader soms oorzaak van schizofrenie

Een Deens onderzoek naar de relatie tussen leeftijd van de vader en de geboorte van kinderen die later schizofrenie ontwikkelen geeft aanleiding tot de suggestie dat afwijkingen (mutaties) in het X-chromosoom van oudere vaders schizofrenie zouden kunnen veroorzaken. Het onderzoek bevestigt wat in eerder onderzoek werd gesuggereerd, dat de kans op schizofrenie meer dan twee keer zo groot is als de vader bij de geboorte van het kind ouder dan 50 jaar is. Het wetenschappelijke tijdschrift Archives of General Psychiatry van juli 2003 publiceerde de resultaten van dit onderzoek dat uitgevoerd werd door Marielle Byrne. Lees meer op Psychiatry24x7.com en Schizofrenieplein.

Een op de negen overledenen dement

Van de negen mensen die overlijden is er tenminste één dement. Dat publiceerde het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) enkele dagen geleden. Volgens onderzoekers Ingeborg Keij-Deerenberg en Anouschka van der Meulen, die hun gegevens baseren op onderzoek van twee jaar geleden zijn in dat jaar (2001) 16,1 duizend mensen overleden met een vorm van dementie. Dat is ruim 11 % van alle overledenen. De onderzoekers constateren verder dat dementie als doodsoorzaak veelvuldig voorkomt.

dinsdag 5 augustus 2003

GGZ-Kennisnet

GGZ Nederland heeft een indrukwekkende nieuwe site ontwikkeld: GGZ-Kennisnet. Het is een platform voor discussie, voor het onderling uitwisselen en downloaden van informatie. Op GGZ Kennisnet vindt u een keur aan informatie zoals links, aankondigingen van congressen, persberichten, het laatste nieuws, protocollen, websites van ggz-instellingen, e-mailadressen van collega's en eerder gepubliceerde nota's en CAO's. Nadeel is dat je moet registreren maar dit is absoluut de moeite waard. De hoeveelheid informatie die je aantreft is duizelingwekkend!

Welkom Krik!

Welkom Krik Wanschers, als nieuwe redacteur bij de B-verpleegpost! Krik is student journalistiek en schrijft al enkele jaren voor verschillende kranten en voor zinloosgeweld.nl. Daarnaast ben ik afgestudeerd HBO V-er en momenteel werkzaam in de nachtdienst bij De Vonk, onderdeel van Centrum ’45 waar oorlogsslachtoffers therapie krijgen. De Vonk richt zich meer op vluchtelingen die ten gevolge van (oorlogs)geweld getraumatiseerd zijn. Het klinkt allemaal heel zwaar maar dat is het niet. Ik heb trouwens voor het grootste gedeelte in de B gewerkt, waarvan ook nog anderhalf jaar in Roemenië.

Lichaamstaal

Wie kan het zich nog herinneren? Al die lessen over non-verbaal gedrag en lichaamstaal. Niet alleen erg belangrijk voor verpleegkundigen en alle anderen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn maar ook gewoon leuk om te weten. Kijk je naar boven tijdens het nadenken dan ben je een dromer, zijn je ogen gericht op de vloer dan ben je er meer ééntje van het "down to earth" type. Of is het nou andersom? Tsjek uit op Lichaamstaal.nl

zondag 3 augustus 2003

GGZ heeft te grote verwachtingen van elektronisch patiëntendossier

Dat is een van conclusies uit het onlangs gepresenteerde rapport 'Een zorg minder met een EPD' van GGZ Nederland. Begin dit jaar gaf GGZ Nederland opdracht voor een onderzoek naar de stand van zaken over de ontwikkelingen en implementatie van Elektronische Patiënten Dossiers (EPD) in de GGZ. Instellingen blijken onrealistische verwachtingen van het EPD te hebben.
Lees meer: GGZ Nederland persberichten


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie