De berichten en columns in dit archief zijn gemaakt vóór verpleegkundigen en dóór verpleegkundigen. Je vindt hier informatie over verplegen en m.n. verplegen in de psychiatrie. Maar ook gezondheid en gezondheidszorg komen aan bod en verder alles wat met het beroep van verpleegkundige te maken heeft. Lees verder over de archieven >>


dinsdag 29 oktober 2002

Modernisering AWBZ per 1 april 2003

Vanaf 1 april 2003 wordt een forse stap gezet in het moderniseren van de AWBZ. De Staatssecretaris van VWS heeft hierover maandag een algemene maatregel van bestuur (amvb) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De amvb wordt, als het parlement hiermee instemt, op 1 april a.s. van kracht. Kernpunten van het voorstel: functionele zorgaanspraken waardoor zorgaanbieders ook zorg kunnen gaan leveren in een andere sector. Zo kan een verpleeghuis ook psychiatrie gaan bedrijven of een gehandicapteninstelling thuiszorg gaan aanbieden. De keuzevrijheid van clienten neemt zo toe. Ook kan iedereen na indicatiestelling door het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). De spelregels van het PGB worden een stuk eenvoudiger. Minder is dat nu voor alle ambulante zorg een eigen bijdrage wordt ingevoerd. Zie verder ggzbeleid.nl.

maandag 28 oktober 2002

Medisch Vandaag

Dit is een onafhankelijke internetkrant van de medische professie: huisartsen, specialisten en apothekers. Elke twee weken brengt de krant al het relevante medische nieuws, de belangrijkste achtergronden en spraakmakende opinies. De redactie is niet verbonden aan welke (branche)organisatie dan ook. Hierdoor is de journalistieke onafhankelijkheid van Medisch Vandaag gegarandeerd.

donderdag 24 oktober 2002

Zorgloonwijzer onderzoekt arbeidsomstandigheden

Vergelijk je eigen arbeidsvoorwaarden met die van werknemers in dezelfde functie en doe een salarischeck met de Zorgloonwijzer. Binnenkort is het ook mogelijk om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van je persoonlijke werksituatie. De Zorgloonwijzer is tevens een researchinstrument waarmee de Universiteit van Amsterdam (samen met Vrouwonline en ABVAKABO FNV) onderzoek doet over werk, loon, sekserelateerde loonverschillen en de arbeidsbeleving (denk aan werkdruk, omgang met agressieve patiënten, werkroosters, enz.). Dit is belangrijk om te weten omdat de arbeidsbeleving meeweegt bij de afspraken die met de werkgevers worden gemaakt in de CAO’s. De CAO’s in de zorg zijn kun je bij de Zorgloonwijzer integraal raadplegen.
Begin volgend jaar maakt de Universiteit van Amsterdam de eerste analyses van het nieuwe onderzoeksmateriaal op deze site bekend.

vrijdag 18 oktober 2002

Afslag UMC Utrecht

Nog meer medisch entertainment: Afslag UMC Utrecht. Realityserie met afleveringsnamen als 'Craniofaciaal en beenverlenging' en 'Niertransplantatie/Bekkenfractuur'. Enjoy!

donderdag 17 oktober 2002

Soaps

We hebben alweer een tijdje een ziekenhuissoap. I.C. Op maandag bij RTL4 om 20.30 uur. Het is vrij verschrikkelijk. Maar goed, we kijken er graag naar, om ons lekker te ergeren en te roepen wat er allemaal helemaal niet kan. IC speelt zich af op de intensive care van het Aletta Jacobs Ziekenhuis. Patiënten vechten er voor hun leven, verpleegkundigen worstelen er met de mate waarin zij aan de patiënten gehecht raken en doktoren worden er geconfronteerd met levensbepalende dilemma's. De ontwikkelingen rond de patiënten en hun familie staan centraal in IC. Er zit trouwens meer ziekenhuis-tv aan te komen. De geflopte rockster en acteur Chris Zegers is dit najaar als arts te zien in Hartslag, een nieuwe ziekenhuisserie bij de NCRV.

dinsdag 15 oktober 2002


door Wim Stevenhagen - copyright Medisch Contact

maandag 14 oktober 2002

INVERT

Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftliteratuur, verschijnt drie keer per jaar (gedrukt en op cd-rom) en neemt een uitgebreide beschrijving van alle artikelen op die in de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften verschijnen: TVZ, Cordiaal, Kritiek, Nursing, Zorgsupport, Verpleegkunde Nieuws, .... Ook de mededelingenbladen van de landelijke verpleegkundige beroepsverenigingen worden geïndexeerd.
De kosten die er aan verbonden zijn maken INVERT alleen interessant voor instellingen.

zaterdag 12 oktober 2002

Manifestatie 'Stop Kindermishandeling'

Met tussenpozen van enkele jaren lezen we in de krant dat de omvang schrikbarend is maar dat we het niet zien wanneer het in onze directe omgeving gebeurt. Hier zijn ze dan: de signalen (signalen professioneel). En hier vindt u wat u als professioneel kunt doen: melden. Of ga 20 nov. naar de manifestatie. Bekijk ook eens de website over geestelijke mishandeling Kind in de knel.

donderdag 10 oktober 2002

De toekomst van ons zelf

Worden alle peuters in de toekomst gescreend op hun aanleg voor psychische stoornissen? Dragen wij in de toekomst neurohelmen om onze cognitieve prestaties te verbeteren? Of, nog handiger, hebben wij daarvoor dan een chip in onze hersenen? Zullen we massaal middelen inslaan om ons functioneren of onze stemming te verbeteren? In het advies ‘De toekomst van ons zelf’, dat vandaag verschijnt ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Gezondheidsraad, worden deze en andere noviteiten besproken. Een commissie van merendeels jonge neurowetenschappers dacht op basis van wat nu bekend is na over toekomstige ontwikkelingen op hun vakgebied.

De toekomst van het algemeen ziekenhuis is stukken minder spectaculair.

Arboconvenant branche ziekenhuizen

In de zorg heb je soms te maken met agressie.
Vooral binnen afdelingen waar emoties hoog op kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp Afdeling, kan dit een probleem zijn.
In oktober 2002 wordt gestart met het project ‘Veiligezorg!’. Negen ziekenhuizen door heel Nederland kunnen kennis maken met de methode die twee jaar is getest en uitgewerkt in het West Fries Gasthuis in Hoorn. Ook namens de politie Noord-Holland Noord Regiobureau Veiligheid wordt deelgenomen aan het project. Een agressiemelding van een arts in het WFG luidde het begin in van het project. Centraal staat nu een integrale aanpak waarbij ziekenhuispersoneel én directies betrokken worden om veilige zorg te waarborgen.
Op de site van de ARBO zijn maatregelen en informatie over het projekt Veilige Zorg! op een rij gezet.
Daders krijgen bij een overtreding eerst een officiële waarschuwing. Een officiële ontzegging kan volgen.

woensdag 2 oktober 2002

Overzicht alle ziekenhuizen

Handige nieuwe links bij de Verpleegpost: Lijsten met alle ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen in Nederland en België.


<< naar Verpleegkunde & Psychiatrie